Η Spartan Security, είναι ο δυναμικότερος και μακροβιότερος πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας στην
Ελλάδα, δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 1989 και ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:

Τεχνικό Συστημάτων Ασφαλείας

Πενθήμερο πρωινό πλήρες ωράριο με εσωτερική θέση εργασίας

Περιοχή Κορωπί

Περιγραφή Θέσης:
– Τηλεφωνική Επικοινωνία με συνεργάτες για την επίλυση τεχνικών θεμάτων
– Επίβλεψη / επιτήρηση συστημάτων συναγερμού, καμερών, πυρανίχνευσης
Απαραίτητα προσόντα:
 Καλές τεχνικές γνώσεις εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων συναγερμού – καμερών –
πυρανιχνεύσεων
 Γνώση προγραμματισμού συστημάτων ασφαλείας
 Πιστοποιημένη ενεργή άδεια Security
Θα συνεκτιμηθούν:
 Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας
 Προϋπηρεσία στον κλάδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας ή σε άλλο κλάδο υψηλής τεχνολογίας
 Οργανωτικό ήτα, μεθοδικότητα, συνέπεια και καλό επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας
 Γνώση Αγγλικών
 Γνώση Microsoft Outlook
 Άδεια οδήγησης Β ́ ερασιτεχνικής κατηγορίας
Προσφέρεται:
 Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, τεχνικών γνώσεων και προϋπηρεσίας
 Bonus παραγωγικότητας
Άμεση πρόσληψη
Ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης και εξέλιξης
Διαρκής και εξειδικευμένη εκπαίδευση
Όχημα εταιρικών μετακινήσεων, κινητό τηλέφωνο και Laptop
Επικοινωνήστε μαζί μας και ενταχθείτε ΤΩΡΑ στην ομάδα μας εφόσον:
 Διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 Αναζητάτε μια ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις τεχνικές δεξιότητές σας στην ηλεκτρονική ασφάλεια.
 Επιθυμείτε να εργαστείτε για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας.
 Ενδιαφέρεστε για συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης στο αντικείμενό σας.

Email επικοινωνίας: matina@spartan.gr